Ikon for Ø/strøm

Varmepumpe

Har du eller overvejer du varmepumpe?

Mange af vores kunder får eller overvejer at få en varmepumpe – typisk i forbindelse med udskiftning af anden opvarmningsform. Hvis man skifter til el-opvarmning som hovedvarmekilde, har man mulighed for at opnå reduceret elafgift på en del af det elforbrug man har, over 4000 kWh årligt.

Hvad skal der til for at være berettiget til reduceret elafgift?

  • Det skal fremgå af BBR, at huset er el opvarmet.
  • Man skal henvende sig til Ø/strøm for at få registreret sin ændring, da disse oplysninger ikke kommer til os automatisk.
  • Hvis man skal have reduceret elafgift med tilbagevirkende kraft, skal man have dokumentation fra BBR (kommunen) på hvilken dato, det er trådt i kraft. Dette skyldes, at vi ved offentlige opslag, kun kan se hvorvidt, der er elvarme på ejendommen – men ikke nødvendigvis hvornår den er installeret.
  • Ved ændring får man tilsendt en ny elaftale, da det skal fremgå af elaftalen, at man har elvarme og lever op til kravene. Dette foregår på tro og love, da det er SKAT, der reducerer afgiften – Det er ikke en rabat fra Ø/strøm.

Husk at få en snak med kundeservice om forventet elforbrug.

Overgang til varmepumpe

I forbindelse med overgang til varmepumpe kommer der som regel en stigning i elforbrug – det er derfor vigtigt at have taget stilling til, hvad man forventer at bruge af strøm resten af året og fremover. Dette skal oplyses til Ø/strøm, hvis man vil have rettet sit acontobeløb til, og på den måde undgå en kæmpe overraskelse ved årsopgørelsen.

Vi kender af gode grunde ikke vores kunders individuelle forventede forbrug, men vores IT-system trækker sidste års samlede forbrug, som et forventet årsforbrug for det kommende år. Dette gør vi både for at kunne lave den første aconto faktura, og for at kunne forhandle nogle optimale priser på vores indkøb af el. Derfor kan der altså være en fordel i at oplyse os om en potentiel stigning i elforbrug, i stedet for at det bliver registreret på bagkant.