Ikon for Ø/strøm

Om Ø/strøm

Langelands Elforsyning har eksisteret siden 1969 – oprindeligt som en selvejende institution som myndighederne senere vurderede skulle klassificeres som en erhvervsdrivende fond. Det var altså denne der leverede el til langelænderne.

I 2006 kom der ny lovgivning der gjorde at der skulle ske en opsplitning af handels- og netaktiviteter i elforsyningsbranchen, så Fonden Langelands Elforsyning fik to nye datterselskaber LEF forsyning A/S og LEF net A/S – altså et elhandelsselskab og et netselskab.

Da kunderne havde svært ved at gennemskue strukturen, valgte vi i 2012 at ændre navn på handelsselskabet fra LEF Forsyning A/S til det mere mundrette Langelands Elforsyning A/S.

Ændringernes tid var imidlertid ikke slut, for i 2016 kom der endnu en lov om at der skulle yderligere skærpet afstand mellem ejerselskaber (fonden), handelsselskaber (elforsyningen) og netselskaber. Der måtte hverken være navne eller logosammenfald. Særligt skulle der opbygges en klar afstand mellem netselskabet og handelsselskabet. Derfor ændrede virksomhederne navn til Ø/strøm (handelsselskabet) og VEKSEL (netselskabet) som vi kender dem i dag, og samtidig blev rituEL oprettet som serviceorgan der både servicerer VEKSELs ledningsnet og Gadelys Langeland som er ejet af Fonden Langelands Elforsyning i samarbejde med Langelands Kommune.