Ikon for Ø/strøm

Forstå din elregning

I henhold til reglerne på elmarkedet er det el-handelsselskabet, der opkræver den fulde elregning hos kunden – derefter afregnes internt med netselskab(er), Energinet og staten.

Af samme årsag kan din elregnings opbygning godt være lidt udfordrende – men læs videre og få forklaret de enkelte punkter:

Dit elprodukt

Betaling til Ø/strøm for køb af strøm. Elproduktet er navngivet efter den aftale man har.

Forbruget måles på timeniveau af dit netselskab, som dagligt sender oplysningerne til os.

Elafgift og evt. reduceret elafgift

Afgift til staten som er lovreguleret.

Har man el som primær opvarmningskilde, og er dette angivet i BBR, kan man ved henvendelse til vores kontor få det registreret – hvorefter der betales reduceret elafgift for årsforbrug over 4000 kWh, uanset hvad strømmen anvendes til.

Prisen ændres i henhold til lovgivning.

Moms

Betales til staten.

Nettariffer generelt set

Net tariffer bliver fremover mere varierende, end vi har været vant til.

Tidligere har vi været vant til, at der var en sats det meste af døgnet, med en lidt højere pris mellem 17 og 20.

Fremover vil der være større variation hen over døgnet, forskel på sommer og vinter samt på hverdage og weekend. Vi vil løbende forsøge at synliggøre disse svingninger.

Nettarif – Net abonnement

Betaling for transport af strøm på 10 kV og 0,4 kV net til dit lokale netselskab og abonnement til samme som dækker over bl.a. drift af målere og lovpligtige opgaver.

Vær opmærksom på, at der fra 2023 opkræves tidsdifferentierede net tariffer.

Nettarif overordnet net

Betaling for transport af strøm på det overordnede 60 kV net.

På Fyn og Langeland tilhører 60 kV nettet – Vores Elnet A/S.

Prisen ændres typisk hvert år – men fremover må flere årlige justeringer imødeses.

System- og Transmissions net tarif

Disse tariffer betales til Energinet, som driver 150 KV og 400 kV transmissionsnettet og er systemansvarlig for hele elmarkedet i Danmark.

TSO (Danmarks transmissionssystemsoperatør)
TSO er et abonoment til Energinet, der trådte i kraft i 2024.

Du kan læse mere på Energinet’s hjemmeside.

Prisen ændres typisk hvert år – men fremover må flere årlige justeringer imødeses.

Kunder med særlige installationer, som f.eks. solceller eller anden elproduktion, vil kunne have flere poster på deres regning – er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice.